Publications

Performance feedback

JANOŠOVÁ, Lenka a Michal JIRÁSEK. R&D investment under the influence of board characteristics and performance feedback. In Proceedings of the 5th International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 487-494, 8 s. ISBN 978-1-911218-27-2.

JIRÁSEK, Michal. Financial Performance Feedback and R&D: A Comparison of Different Models. Quality Innovation Prosperity, 2018, roč. 22, č. 1, s. 1-13. ISSN 1335-1745. doi:10.12776/QIP.V22I1.1034.

JIRÁSEK, Michal. Innovative Behavior of U.S. Pharmaceutical Firms. Proceedings of the International Conference on Innovation and Entrepreneurship, Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International, 2016. ISSN 2049-6834.

JIRÁSEK, Michal. R&D investment behavior of US pharmaceutical firms. International Journal of Innovation Science, 2017, roč. 9, č. 2, s. 205-219. ISSN 1757-2223. doi:10.1108/IJIS-08-2016-0030.

JIRÁSEK, Michal. Simulation-based Influence of Aspiration Models on Firms’ Behavior. In L. Kuchynková. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing ISCOBEMM 2017. Brno: Masaryk University, 2017. s. 101-109, 9 s. ISBN 978-80-210-8714-9.

JIRÁSEK, Michal. The Influence of national culture on R&D expense change among agrochemical firms. Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd, 2017, roč. 63, č. 11, s. 524-530. ISSN 0139-570X. doi:10.17221/230/2016-AGRICECON.

 

Managerial Cognition

BERATŠOVÁ, Adriana, Kristína KRCHOVÁ, Nikola GAŽOVÁ a Michal JIRÁSEK. Framing and bias: A literature review of recent findings. Central European Journal of Management, 2016, roč. 3, č. 2, s. 23-32. ISSN 2336-2693.

BÍLEK, Jan, Juraj NEDOMA a Michal JIRÁSEK. Representativeness heuristics: A literature review of its impacts on the quality of decision-making. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D, 2018, roč. 26, č. 2, s. 29-38. ISSN 1211-555X.

ČULÁKOVÁ, Tereza, Peter KOTRUS, Anna UHLÍŘOVÁ a Michal JIRÁSEK. The overconfidence bias and CEO: A literature overview. Trendy v podnikání, 2017, roč. 7, č. 2, s. 3-9. ISSN 1805-0603.

ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. The Analysis of Perceived Environmental Uncertainty as a Dependant Variable. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 Conference Proceedings. Sofia: STEPF92 Technology, 2016. s. 701-708, 8 s. ISBN 978-619-7105-76-6.

ŠVANDOVÁ, Eva a Michal JIRÁSEK. The Influence of Strategic Analysis on the Accuracy of Corporate Performance Forecasts. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 1028-1038, 11 s. ISBN 978-80-225-4245-6.

 

Innovation Management

JIRÁSEK, Michal. The Relationship Between R&D Spending Instability and a Firm’s Performance. In Zanele Ndaba a Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 495-502, 8 s. ISBN 978-1-911218-27-2.

JIRÁSEK, Michal a Viktor KULHAVÝ. Implementation of the TRIZ innovation methodology: experience from a mechanical engineering company. Trendy v podnikání, Plzeň: ZČU v Plzni, 2015, roč. 5, č. 3, s. 3-8. ISSN 1805-0603.

GATARIK, Eva, Lenka JANOŠOVÁ, Michal JIRÁSEK, Viktor KULHAVÝ a Martin ŠTĚRBA. From Knowledge Management to Ecosystems of Innovation: A Scoping Review. Management, 2015, roč. 10, č. 1, s. 79-102. ISSN 1854-4231.

 

Business Ethics

PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ a Michal JIRÁSEK. Překlad a adaptace dotazníku postojů k etice podnikání (ATBEQ) do češtiny. In Štefan Majtán a kolektív. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 544-557, 14 s. ISBN 978-80-225-4077-3.